Blir du ofte reisesyk eller sjøsyk?

Et annet ord for reisesyke og sjøsyke er bevegelsessyke, et ord du kan støte på for eksempel innen helsevesenet. Men visste du at reisesyke og sjøsyke skyldes det samme, nemlig at hjernen blir forvirret?

Både reisesyke og sjøsyke skyldes at det oppstår en konflikt i hjernen når synsinntrykkene dine kolliderer med det du føler eller opplever. Hjernen får helt enkelt problemer med å tolke signalene om at du opplever gyngende krengende eller kraftige bevegelser via balanseorganet i øret, samtidig som signalet fra øynene dine sier noe annet.

En del av oss er mer følsomme for bevegelsesendringer og blir lettere reisesyke eller sjøsyke enn andre. Aller vanligst er reisesyke hos barn mellom to og ti år. De fleste får færre problemer når de blir eldre. Her kan du lese mer om hvordan du kan forebygge reisesyke, hva du kan tenke på før reisen og mye annet.

Symptomer på reisesyke og sjøsyke

 • Uvelhet
 • Oppkast
 • Ørhet
 • Manglende appetitt
 • Kaldsvette
 • Blekhet
 • Konsentrasjonsproblemer
 • Forvirring
 • Døsighet
 • Hodepine
 • Tretthet

Barn og reisesyke

Tips for en bedre reise sammen