Slik tar du Postafen

Postafen er et reseptfritt legemiddel mot reisesyke som selges på apoteket. Postafen brukes av voksne, ungdommer og barn over seks år mot reisesyke (bil-, buss-, fly- og sjøsyke). 

 

Postafen er et reseptfritt alternativ som leveres i pakninger på 10 tabletter. Virkestoffet er meklozinhydroklorid 25 mg. Meklozin, som er et antihistamin, demper den funksjonen i det indre øret som har med balansen å gjøre, og gir dermed effekt mot kvalme og brekninger. Virkningstiden er cirka 12 timer.

Tabletten tas sammen med et måltid, vann eller alkoholfri drikke. Du må ikke bruke alkohol sammen med Postafen.

Dosering ved reisesyke og sjøsyke

Voksne og ungdommer over 12 år: 25-50 mg (1-2 tabletter) per døgn
Barn 6–12 år: 12,5 mg ( 1/2 tablett)

Ved reisesyke gis dosen 1 time før avreise og deretter hver tolvte time hvis reisen varer lenger enn tolv timer.

Dosereduksjon kan være nødvendig hvis Postafen brukes sammen med andre legemidler som demper sentralnervesystemet, med legemidler som har antikolinerge egenskaper eller MAO-hemmere.

 

Snakk med lege eller apotek

Snakk med lege eller apotek før du bruker Postafen hvis du har problemer med å late vannet, har grønn stær, vet at du har innsnevringer i utgangen av magesekken (pylorusstenose), opplever redusert tarmbevegelse, har kraftig muskelsvekkelse (myastenia gravis), demens, epilepsi eller alvorlig nedsatt nyrefunksjon. Postafen skal brukes med forsiktighet til eldre personer, siden eldre pasienter er mest følsomme for de antikolinerge effektene av meklozin.

Bivirkninger

Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det. De vanligste bivirkningene er døsighet, tretthet og munntørrhet. Les pakningsvedlegget nøye før bruk.

Forsiktighet

Postafen kan nedsette reaksjons- og konsentrasjonsevnen. Vær forsiktig ved bilkjøring og bruk av maskiner. Samtidig bruk av Postafen og alkohol eller andre beroligende midler må unngås, siden det forsterker den beroligende effekten.

Skap morsomme reiseminner sammen

Postafen, tabletten mot reisesyke

Postafen er et reseptfritt legemiddel som selges på apoteket. Klikk her for å komme til nettapoteket.

Kjøp Postafen